Hvit silikagel

  • Hvit silikagel

    Hvit silikagel

    Silikagel-tørkemiddel er et svært aktivt adsorpsjonsmateriale, som vanligvis fremstilles ved å reagere natriumsilikat med svovelsyre, aldring, syreboble og en rekke etterbehandlingsprosesser.Silikagel er et amorft stoff, og dens kjemiske formel er mSiO2.nH2O.Det er uoppløselig i vann og løsemidler, ikke-giftig og smakløst, med stabile kjemiske egenskaper, og reagerer ikke med andre stoffer bortsett fra sterk base og flussyre.Den kjemiske sammensetningen og den fysiske strukturen til silikagel bestemmer at den har egenskapene til at mange andre lignende materialer er vanskelige å erstatte.Silikagel-tørkemiddel har høy adsorpsjonsytelse, god termisk stabilitet, stabile kjemiske egenskaper, høy mekanisk styrke, etc.

Skriv din melding her og send den til oss